INSKEN Youthpreneur Sabah Live Update (Photo)

Lokasi : Auditorium Tun Ahmad Raffe, Yayasan Sabah
Tarikh:  25 April 2016.
Skop:
1. Pelan Tindakan Utk Menjadi Usahawan Di bidang Automotif
2. Grooming To Be Drivers in Motorsports
3. Bagaimana untuk  mewujudkan Perniagaan Baru
4. Perkongsian Kes dan Pengalaman Sendiri di Dalam & Luar Negara Untuk Wujudkan Syarikat Kerjasama Bersama Rakan Antarabangsa
Marilah bersama-sama “INSKEN Youthpreneur Sabah”