Diploma Teknologi Maklumat

  • Lulus Sijil Pengkomputeran/ Sijil Teknikal/Sijil Vokasional/1 tahun pengalaman kerja dalam bidang yang berkaitan dan diiktiraf ; ATAU.
  • Lulus STPM atau setara minimum lulus penuh dalam mana-mana subjek dan kredit Matematik peringkat SPM; ATAU
  • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setara dengan sekurang-kurangnya 3 kredit termasuk Matematik; ATAU
  • Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 atau Sijil Komuniti –***Bersyarat ;ATAU
  • Kelayakan-kelayakan lain setara dan diiktiraf oleh kerajaan Malaysia.