Diploma Pengurusan Sumber Manusia

PENERANGAN PROGRAMSYARAT KELAYAKANPROSPEK KERJAYA
Program Pengurusan Sumber Manusia memberi pelajar pendedahan terperinci kepada tugasan dan kerja yang dilakukan oleh organisasi yang kecil atau besar dalam usaha untuk menyelaraskan sumber manusia secara efektif agar kejayaan sesebuah organisasi itu lebih terjamin. Melalui program ini, pelajar dapat menguasai pelbagai pengetahuan seperti perancangan sumber manusia, pengambilan dan pemilihan, latihan dan pembangunan sumber manusia, pampasan dan kemudahan, keselamatan dan kesihatan, perhubungan industri, penyelidikan dalam sumber manusia, peningkatan produktiviti, perkembangan inovasi dan kreativiti pekerja dan sebagainya.
  • Lulus SPM/SPMV dengan minimum 3 kredit; ATAU
  • Lulus Sijil Pengurusan Perniagaan di TAJ International College (CGPA: 2.00); ATAU
  • Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 atau sijil KOmuniti-***Bersyarat; ATAU
  • Kelayakan-kelayakan lain setara dan diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
  • Eksekutif Jabatan Sumber Manusia
  • Eksekutif Pentadbiran
  • Pegawai Perhubungan Awam
  • Jurulatih Pembangunan Sumber Manusia
  • Penasihat Kerjaya
  • Perunding Kaunseling Syarikat

 

TAHUKAH ANDA?

Semua organisasi sama ada swasta mahupun awam se seluruh dunia memerlukan graduan Pengurusan Sumber Manusia sebab mereka adalah tunjang kepada pengurusan dan keberkesanan sesebuah organisasi. Bayangkan peluang pekerjaan yang sentiasa terbuka untuk anda. Hampir 70% pelajar TIC daripada Program Pengurusan Sumber Manusia kini bekerja di sektor awam atau swasta dan sebanyak 30% melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi..

Daftar sekarang!