Diploma Pengurusan Automotif

  • Lulus SPM/SPMV dengan minimum 3 kredit; ATAU
  • Lulus Sijil Pengurusan Perniagaan di Kolej Antarabangsa TAJ (CGPA:2.00); ATAU
  • Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 atau Sijil Komuniti –***Bersyarat ; ATAU
  • Kelayakan-kelayakan lain setara dan diiktiraf oleh kerajaan Malaysia.