Diploma in Business Management

R3/340/4/0649(6/2026) – MQA/A7023 | PROGRAMME DURATION: 3 YEARS

PROGRAM DESCRIPTIONENTRY REQUIREMENTSCAREER PROSPECTSPROGRAMME STRUCTURE

The Diploma in Business Management is targeted to enhance and enrich students ’knowledge across various business disciplines and assist in preparing students for the challenges of a career in contemporary business in the 21st century. This is a dynamic field for students who want to develop skills in various studies such as administration, human resource management, accounting, finance, marketing, insurance, banking and entrepreneurship. Due to the flexible nature of the program framework, students can choose to further their studies in various fields at IPTA or IPTS.

 • Pass Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPMV) with at least 3 credits in any subject and pass in Bahasa Melayu & Sejarah; OR
 • Certificate from TAJ International College / Recognized IPT with a minimum CGPA of at least 2.00; OR
 • Pass Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) with 1 credit in any subjects and possess at least Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Level 3 in the relevant field; OR
 • Other recognized qualifications which are equivalent

 • Assistant Management Officer
 • E-Commerce Entrepreneur
 • Marketing and Sales Executive
 • Assistant Business Development Officer
 • Assistant Operations Officer
 • Entrepreneurs
 • Banking Executive
 • Administrative Officer

1. Asas Insurans Dan Takaful
2. Asas Perniagaan (Perniagaan Dalam Talian)
3. Asas Pengurusan dan Amalan Halal
4. Basic Skill For Knowledge Worker
5. Business English 1
6. Business English 2
7. Business English 3
8. Business English 4
9. Critical, Innovative And Design Thinking
10. Digital Marketing
11. E- Dagang
12. Etika Perniagaan, Nilai & Peradaban
13. Gelagat Organisasi
14. Keusahawanan
15. Matematik Perniagaan
16. MPU 1 – Pengajian Malaysia 2 / Bahasa Melayu Komunikasi 1
17. MPU 2 – Emotional Intelligence at the Workplace/ Bahasa Kebangsaan A\
18. MPU 3 – Persekitaran dan Kesihatan
19. MPU 4 – Khidmat Masyarakat
20. Pengurusan Kewangan
21. Pengurusan Sumber Manusia
22. Perakaunan Kewangan 1
23. Perakaunan Kewangan 2
24. Perakaunan Pengurusan
25. Prinsip Ekonomi
26. Prinsip Pemasaran
27. Strategi Pemasaran, Promosi & Pengiklanan
28. Statistik Perniagaan
29. Undang-undang Perniagaan
30. Industrial Training

DID YOU KNOW?

Pelajar Diploma Pengurusan Perniagaan TIC (jika memenuhi syarat) layak mendapat pindahan kredit sekurang-kurangnya 6 subjek (18 jam kredit) apabila melanjutkan pelajaran ke tahap ijazah di TIC. Maka mereka dapat tamatkan pengajian dalam jangka masa 2 tahun berbanding 3 atau 4 tahun di institusi lain.

Register Now!