Bachelor

  • Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian)
  • Ijazah Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian)
  • Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Hospitaliti (Kepujian)
  • Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Awal Kanak-Kanak) (Kepujian)
  • Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian)