Certificate in Business Management

PROGRAM DESCRIPTIONENTRY REQUIREMENTSCAREER PROSPECTSPROGRAMME STRUCTURE

Kurikulum program ini direka bentuk untuk memberikan pengetahuan asas mengenai ilmu pengurusan perniagaan supaya graduan mampu mengaplikasikan ilmu yang dipelajari untuk membantu dalam membuat keputusan pengurusan yang tepat kepada majikan dari pelbagai industri. Pelajar berpeluang mempelajari bidang perakaunan, kewangan dan elemen-elemen perniagaan lain secara teori dan praktikal bagi memastikan mereka memperoleh pengetahuan yang sewajarnya dan seterusnya membantu menjayakan sesebuah organisasi.

 • Lulus SPM/SPMV dengan SATU (1) kepujian; ATAU
 • Kelayakan-kelayakan lain setara dan diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia

 • Pembantu Jualan
 • Pembantu Sumber Manusia
 • Pembantu Pemasaran
 • Kerani Pentadbiran
 • Usahawan Industri kecil-kecilan
 • Pembantu Tadbir di agensi Kerajaan

 • Semester 1
  1. Asas Perniagaan
  2. Asas Perakaunan
  3. MPU 2-Communication Skills
  4. Business English 1
  5. Kemahiran Belajar
  6. Asas Teknologi Maklumat
 • Semester 2
  1. Prinsip Ekonomi
  2. Aplikasi Komputer
  3. Asas Pengurusan
 • Semester 3
  1. MPU 1-Pengajian Malaysia 1/ Bahasa Melayu Komunikasi 1
  2. Prinsip Pemasaran
  3. Asas Kewangan
  4. Matematik Perniagaan
  5. Asas E- Dagang
  6. Ko-Kurikulum I
 • Semester 4
  1. Business English II
  2. Pengenalan Kepada Statistik
  3. Asas Keusahawanan
  4. Pengurusan Imej
  5. MPU 3-Isu-Isu Ekonomi
  6. Pemikiran Kritis dan Inovatif
  7. Ko-Kurikulum II

DID YOU KNOW?

92% daripada graduan pengajian perniagaan di TAJ International College (TIC) berjaya mendapat pekerjaan dan melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi dalam tempoh 6 bulan selepas graduasi.

Register Now!