Diploma in Accountancy

PROGRAM DESCRIPTIONENTRY REQUIREMENTSCAREER PROSPECTSPROGRAMME STRUCTURE

Diploma Perakaunan direka khas untuk menyediakan latihan secara teori dan praktikal lalu memberi peluang kepada pelajar untuk menyertai pelbagai industri yang memerlukan kepakaran professional perakaunan. Program ini disusun khas bagi memenuhi kriteria-kriteria pengunaan sistem perakaunan manual dan berkomputer yang kini pesat digunakan disektor kerajaan mahupun bukan kerajaan di dalam dan luar negara.

 • Lulus SPM/SPMV dengan minimum 3 kredit; ATAU
 • Lulus Sijil Pengurusan Perniagaan di Kolej Antarabangsa TAJ (CGPA:2.00); ATAU
 • Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 atau Sijil Komuniti -***Bersyarat; ATAU
 • Kelayakan-kelayakan lain setara dan diiktiraf oleh kerajaan Malaysia.
 • Penyelia Perkhidmatan BilikJuruaudit Dalam dan Luaran
 • Penyelia Makanan dan Minuman
 • Penolong Akauntan
 • Bendahari
 • Eksekutif Kewangan Pengurusan Kos
 • Tutor di Institusi Pendidikan Awam atau Swasta
 • Eksekutif Percukaian
 • Semester 1
  1. Asas Pengurusan
  2. Kemahiran K-Pekerja
  3. Business English
  4. Mikroekonomi
  5. Perakaunan Kewangan 1
  6. Pengenalan Kepada Statistik
 • Semester 2
  1. Business Communication
  2. Perakaunan Kewangan 2
  3. Emotional Intelligence At The Workplace/Bahasa Kebangsaan A
 • Semester 3
  1. Perakaunan Kewangan 3
  2. Perakaunan Kos
  3. Business Mathematics
  4. Macroeconomics
  5. Asas Percukaian
  6. Pengajian Malaysia 2/Bahasa Melayu Komunikasi 1
 • Semester 4
  1. Perakaunan Pengurusan
  2. Undang-Undang Perniagaan
  3. Pengurusan Kewangan
  4. Perakaunan Kewangan 4
  5. Perakaunan Berkomputer
  6. Asas Audit
 • Semester 5
  1. Undang-Undang Syarikat
  2. Prinsip Pemasaran
  3. Persekitaran & Kesihatan
 • Semester 6
  1. Teori & Amalan Perakaunan
  2. Perakaunan Kewangan 5
  3. Keusahawanan
  4. Sistem Maklumat Perakaunan
  5. Audit & Penyiasatan
  6. Percukaian Syarikat
  7. Kokurikulum
 • Semester 7
  1. Industrial Training
 

DID YOU KNOW?

Menjelang 2020, Malaysia memerlukan lebih kurang 60,000 akauntan bertauliah untuk membantu transformasi Negara kepada status “negara maju”. Negara kini mempunyai hampir 30,000 akauntan dan hanya 28% adalah akauntan bertauliah daripada jumlah tersebut.

Register Now!