Diploma in Business Management

PROGRAM DESCRIPTIONENTRY REQUIREMENTSCAREER PROSPECTSPROGRAMME STRUCTURE

Diploma Pengurusan Perniagaan disasarkan untuk meningkatkan dan memperkayakan pengetahuan pelajar merentasi pelbagai disiplin perniagaan dan membantu dalam menyediakan pelajar untuk menghadapi cabaran kerjaya dalam perniagaan kontemporari pada abad ke-21. Ini adalah satu bidang dinamik bagi pelajar-pelajar yang ingin membangunkan kemahiran dalam pelbagai kajian seperti pentadbiran, pengurusan sumber manusia, perakaunan, kewangan, pemasaran, insurans, perbankan dan keusahawanan. Disebabkan sifat fleksibel rangka program, pelajar boleh memilih melanjutkan pengajian mereka di dalam pelbagai bidang di IPTA mahupun IPTS.

 • Lulus SPM/SPMV dengan minimum 3 kredit; ATAU
 • Lulus Sijil Pengurusan Perniagaan di TAJ International College (CGPA: 2.00); ATAU
 • Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 atau Sijil Komuniti-***Bersyarat; ATAU
 • Kelayakan-kelayakan lain setara dan diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia

 • Penolong Pegawai Pengurusan
 • Usahawan E-COmmerce
 • Eksekutif Pemasaran dan Jualan
 • Penolong Pegawai Pembangunan Perniagaan
 • Penolong Pegawai Operasi
 • Usahawan Industri kecil dan sederhana
 • Penolong Pegawai Khidmat Pelanggan
 • Eksekutif Perbankan
 • Penolong Pegawai Pentadbiran di agensi Kerajaan/Sektor Swasta

 • Semester 1
  1. Asas Perniagaan
  2. Perakaunan Kewangan 1
  3. Kemahiran K-Pekerja
  4. Business English 1
  5. Pengajian Malaysia 2 / Bahasa Melayu Komunikasi 1
  6. Pemikiran Kritis dan Kreatif
  7. Pemasaran 1
 • Semester 2
  1. Ekonomi Mikro
  2. Business English 2
  3. Emotional Intelligence at the Workplace / Bahasa Kebangsaan A
 • Semester 3
  1. Pemasaran 2
  2. Matematik Perniagaan
  3. Asas Pengurusan
  4. Persekitaran & Kesihatan
  5. Perakaunan Kewangan 2
  6. E-Dagang
 • Semester 4
  1. Perakaunan Pengurusan
  2. Ekonomi Makro
  3. Asas Insurans
  4. Business English 3
  5. Pemikiran Kritis dan Inovatif
  6. Kokurikulum
 • Semester 5
  1. Pengurusan Sumber Manusia
  2. Business English 4
  3. Etika Perniagaan
 • Semester 6
  1. Pengurusan Kewangan
  2. Undang-undang Perniagaan
  3. Statistik
  4. Keusahawanan
  5. Gelagat Organisasi
 • Semester 7
  1. Industrial Training

DID YOU KNOW?

Pelajar Diploma Pengurusan Perniagaan TIC (jika memenuhi syarat) layak mendapat pindahan kredit sekurang-kurangnya 6 subjek (18 jam kredit) apabila melanjutkan pelajaran ke tahap ijazah di TIC. Maka mereka dapat tamatkan pengajian dalam jangka masa 2 tahun berbanding 3 atau 4 tahun di institusi lain.

Register Now!