Diploma in Early Childhood Education

PROGRAM DESCRIPTIONENTRY REQUIREMENTSCAREER PROSPECTSPROGRAMME STRUCTURE

Program Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak direka khusus untuk memantapkan pendidikan dalam bidang awal kanak-kanak termasuk psikologi, pedagogi, tingkah laku, sosioemosi, psikomotor, dan banyak lagi. Di samping itu, para pelajar juga didedahkan dengan bidang keusahawanan dan pelbagai kemahiran teknikal dan vokasional dari pelbagai kemahiran teknikal dan vokasional dari pelbagai industri dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, termasuk kemahiran professional bagi bidang hiburan kanak-kanak, bidang penerbitan dan penterjemah bahan bacaan kanak-kanak, bidang pengiklanan kanak-kanak, pengurusan nutrisi dan pemakanan kanak-kanak, bidang teater kanak-kanak, dan sebagainya.

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPMV) dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 kredit dengan dalam mana-mana mata pelajaran; ATAU
 • Lulus Sijil Pengurusan Perniagaan di TAJ International College dengan mendapat CGPA minimum sekurang-kurangnya 2.00; ATAU
 • Lulus Sijil Kolej Komuniti dengan mendapat CGPA minimum 2.00; ATAU
 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat 1 kredit dalam mana-mana pelajaran dan memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) sekurang-kurangnnya Tahap 3 dalam bidang berkaitan; ATAU
 • Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia
 • Eksekutif taman hiburan kanak-kanak
 • Perundingan perkembangan kanak-kanak
 • Pengarang dan penulis buku kanak-kanak
 • Pengurusan acara kanak-kanak
 • Pengasuhan kanak-kanak
 • Pementasan dan persebahan kanak-kanak
 • Pengiklanan bidang kanak-kanak
 • Reka bentuk bahan kanak-kanak
 • Tutor/Pensyarah
 • Pengurus Tadika
 • Semester 1
  1. Pengajian Malaysia 2 / Bahasa Melayu Komunikasi 1
  2. Pengurusan Tingkah Laku Kanak-Kanak
  3. Basic Skill for Knowledge Worker
  4. Perkembangan Pendidikan Awal Kanak-Kanak
  5. Prinsip Perkembangan Asas Kanak-Kanak
  6. Pengajian Kurikulum Pendidikan Awal Kanak-Kanak
 • Semester 2
  1. Persekitaran & Kesihatan
  2. Teaching English for Young Learner
  3. Psikologi Perkembangan Kanak-Kanak
 • Semester 3
  1. Emotional Intelligence at the Workplace/Bahasa Kebangsaan A
  2. Matematik Awal Kanak-Kanak
  3. Penglibatan Keluarga dan Komuniti Dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak
  4. Perancangan dan Pengurusan Pendidikan Awal Kanak-Kanak
  5. Penilaian dan Kualiti Program Pendidikan Awal Kanak-Kanak
  6. Pemikiran Kritis dan Inovatif
 • Semester 4
  1. Perkembangan Kreativiti dan Estetika Kanak-Kanak
  2. Perkembangan Fizikal, Kesihatan dan Keselamatan Kanak-Kanak
  3. Pendidikan Awal Kanak-Kanak Berkeperluan Khas
  4. Perkembangan Kerohanian & Moral
  5. Business Communication
 • Semester 5
  1. Perkembangan Sosioemosi Kanak-Kanak
  2. Kokurikulum
  3. Pengurusan Imej
 • Semester 6
  1. Keusahawanan Pendidikan Awal Kanak-Kanak
  2. Muzik dan Pergerakan Dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak
  3. Perkembangan Bahasa Kanak-Kanak
  4. Pengurusan Sumber Manusia
  5. Sains dan Teknologi Pendidikan Awal Kanak-Kanak
 • Semester 7
  1. Practicum
 

DID YOU KNOW?

TAJ International College (TIC) merupakan salah satu daripada 8 penyedia yang telah dipilih oleh kerajaan Malaysia untuk menyertai konsortium pendidikan awal kanak-kanak di seluruh Malaysia di bawah Economic Transformation Program (ETP). Menjelang 2020, semua warga pendidikan awal kanak-kanak akan disyaratkan mempunyai kelayakan professional, setaraf dengan kelayakan di negara-negara maju yang lain.

Register Now!