Diploma in Information Technology

PROGRAM DESCRIPTIONENTRY REQUIREMENTSCAREER PROSPECTSPROGRAMME STRUCTURE

Program ini menyediakan asas pendidikan yang kukuh bagi mereka yang sedang mempertimbangkan kerjaya dalam bidang Teknologi Maklumat (IT). Modul-modul pengkhususan dalam bidang teknologi maklumat seperti Asas Pengaturcaraan, Perisian Aplikasi, Komputer dalam Teknologi Maklumat, Sistem Digit dan Mikro Pemproses, Pengaturcaraan Visual Basic, Pengurusan Rekod, Sistem Pengoperasian, Komunikasi Data dan Sistem Telekomunikasi, Algorithma dan Struktur Data, Pengaturcaraan C++, Asas Perniagaan, Pengurusan Perniagaan, Pembangunan Web, Sistem Maklumat, E-Dagang, Pengurusan Perisian dan sebagainya diajar bukan sahaja dari segi teori dan praktikal, malahan pelajar juga didedahkan dengan pelbagai perspektif dan cabaran kerjaya IT dari pelbagai jenis industri.

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setara dengan sekurang-kurangnya 3 kredit termasuk MAtematik; ATAU
 • Lulus STPM atau setara minimum lulus penuh dalam mana-mana subjek dan kredit Matematik peringkat SPM; ATAU
 • Lulus Sijil Pengkomputeran/Sijil Teknikal/Sijil Vokasional/1 tahun pengalaman kerja dalam bidang yang berkaitan dan diiktiraf; ATAU
 • Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 atau Sijil Komuniti-***Bersyarat; ATAU
 • Kelayakan-kelayakan lain setara dan diiktiraf oleh kerajaan Malaysia
 • Programer
 • Pentadbir Pangkalan Data
 • Pentadbir Web
 • IT Technical Support
 • IT Helpdesk Support
 • Pentadbir Sistem
 • Eksekutif Latihan dan Pembangunan IT
 • Eksekutif Jualan dan Sokongan Teknikal
 • Semester 1
  1. Introduction To Programming Algorithm
  2. Introduction To Information Technology
  3. Business English I
  4. Networking
  5. MPU 2- Emotional Intelligence at the Workplace/Bahasa Kebangsaan A
  6. Basic Computer Mathematics
 • Semester 2
  1. Business English II
  2. Fundamental of Statistics
  3. Systems Analysis & Design
 • Semester 3
  1. Data Structure And Algorithm
  2. Programming 1
  3. Introduction to Multimedia
  4. Database Management System
  5. Human Computer Interaction
  6. MPU 4-Kokurikulum
 • Semester 4
  1. Programming 2
  2. Computer Architecture & Design
  3. Introduction To Web Publishing
  4. Enterprise Application Development
  5. MPU 1-Pengajian Malaysia 2/Bahasa Melayu Komunikasi 1
 • Semester 5
  1. Business English III
  2. E-Commerce
  3. MPU 3-Persekitaran & Kesihatan
 • Semester 6
  1. Final Project
  2. Business English IV
  3. Entrepreneurship
  4. Elective *
  5. Elective *
   1. * Elective Courses
    • Computer Security
    • Operating System Using Linux
    • Operating System Technology (Window Server)

 • Semester 7
  1. Industrial Training

 

DID YOU KNOW?

Di TAJ International COllege (TIC), setiap pelajar dibekalkan satu akaun ONLINE melalui Learning Management System (LMS). Pengunaan TABLET dan HANDPHONE adalah sistem pembelajaran dan pengajaran yang diamalkan oleh TIC. Keseluruhan modul-modul, tutorial, kerja kursus dan forum disediakan secara ONLINE sepanjang tempoh pembelajaran.

Register Now!