Diploma in Education (TESL)

PROGRAM DESCRIPTIONENTRY REQUIREMENTSCAREER PROSPECTSPROGRAMME STRUCTURE

Diploma Pendidikan (TESL) adalah kelayakan professional untuk graduan yang ingin bekerja dalam arena pendidikan yang melibatkan Bahasa Inggeris. Kursus ini juga ammpu memenuhi keperluan industri-industri lain yang memerlukan Bahasa Inggeris dalam perjalanan pekerjaan harian. Kursus ini dapat menyediakan graduan yang berkelayakan dan professional dalam Bahasa Inggeris bagi memenuhi pasaran kerjaya dari pelbagai konteks di Mlaaysia, ataupun di luar negara. Program ini dapat melahirkan graduan-graduan kompeten yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang mantap dalam bidang pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua, selain mempunyai kemahiran pedagogi, kemahiran ICT, kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK), serta mampu menjalankan penilaian dan penyelidikan sebagai budaya pembelajaran sepanjang hayat dan berdaya-saing di dunia global.

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia SPM/SPMV/’O’ Level dengan minimum 3 kredit termasuk Bahasa Inggeris; ATAU
 • Lulus program Sijil yang setara minimum (CGPA: 2.00); ATAU
 • Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 atau Sijil Komuniti-***Bersyarat; ATAU
 • Kelayakan-kelayakan lain setara dan diiktiraf oleh kerajaan Malaysia

 • Tutor di institusi pengajian awam dan swasta
 • Guru sekolah (awam, swasta atau antarabangsa)
 • Eksekutif di bidang pelancongan
 • Eksekutif di bidang penyiaran
 • Penyunting
 • Penterjemah skrip untuk rancangan televisyen
 • Penulis dan Penerbit buku
 • Wartawan
 • Eksekutif tema permainan kanak-kanak
 • Eksekutif di bidang perkilangan

 • Semester 1
  1. Interpersonal & Communication Skills
  2. English Language Proficiency 1 (Grammar)
  3. English Language Proficiency 2 (Listening and Speaking)
  4. Philosophy of Education and Curriculum Development
  5. Introduction to English Language
  6. Ko-kurikulum (Kelab dan Persatuan)
 • Semester 2
  1. MPU 1 – Pengajian Malaysia 2/ Bahasa Melayu Komunikasi 1
  2. Pedagogy in Education
  3. Teacher Professionalism
 • Semester 3
  1. Education Psychology
  2. English Language Proficiency 3 (Reading)
  3. Teaching English Grammar
  4. Teaching Reading Skills
  5. Kokurikulum (SUKAN)
  6. MPU 2- Emotional Intelligence at the Workplace/Bahasa Kebangsaan A
 • Semester 4
  1. English Proficiency 4 (Writing)
  2. Teaching of Literature in ESL Classroom
  3. Teaching of Writing
  4. Teaching Listening and Speaking Skills
  5. Linguistics and Second Language Teaching
  6. Kokurikulum
  7. MPU- 3 Persekitaran dan Kesihatan
 • Semester 5
  1. Language Teaching Methodology
  2. Materials and Method in ELT
  3. Research Method in Education
 • Semester 6
  1. Teknologi Pendidikan
  2. English Phonetics & Phonology
  3. Language Testing and Evaluation
  4. Classroom Management
  5. Innovative and Creative Thinking Skills
  6. MPU 4-Kokurikulum
 • Semester 7
  1. Industrial Training

DID YOU KNOW?

Setiap pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat pengajian tinggi di IPTA atau IPTS mesti lulus Malaysia University English Test (MUET) sekurang-kurangnya Band 3. Tanpa MUET< pelajar tidak boleh digelar graduan.

Register Now!